joomla templates top joomla templates template joomla

CUI Liderem Informatyki 2018

f Katarzyna Wienconek c .

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu zajęło 1 miejsce w konkursie Lider Informatyki 2018 w kategorii Administracja organizowanym już kolejny raz przez Computerworld Polska. 24 września 201 roku w The Heart Warsaw w Warszawie odbyło się spotkanie finałowe z uroczystym rozdaniem nagród.

Dn7m8WcWsAEz64p.jpg large

 

Centrum Usług Informatycznych na spotkaniu reprezentował dyrektor Dariusz Jędryczek, który w prezentacji "IT dla mieszkańca" przybliżył zebranym priorytety i najważniejsze projekty Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, w tym Wrocław Koduje 2.0, Elektroniczny Obieg Faktur i Open Data Wrocław.

 

Recertyfikacja ISO 20000

f Katarzyna Wienconek c .

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny otrzymaliśmy rekomendację przedłużającą certyfikację w zakresie normy ISO/IEC 2000-1:2011. Co to oznacza i na co się przedkłada taki certyfikat?

ISO 20000/IEC to międzynarodowy certyfikat potwierdzający świadczenie usług informatycznych na najwyższym poziomie. Centrum Usług Informatycznych zdobyło go jako pierwsza instytucja publiczna w Polsce.

Czym jest ISO 20000?

Norma ISO/IEC 20000 jest pierwszym międzynarodowym standardem wspomagającym zarządzanie serwisami IT. Została ona utworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2005 roku i do dziś jest jedyną oficjalną normą w zakresie zarządzania usługami informatycznymi. Składa się ze zintegrowanego pakietu zarządzania procesami informatycznymi - te z kolei opierają się na zasadach tzw. dobrych praktyk informatycznych - w skrócie ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).

Z jakich elementów składa się ten pakiet?

W normie tej zdefiniowane zostały najważniejsze procesy IT, dotyczące między innymi:

  • zarządzania i raportowania poziomu usług
  • zarządzania dostępnością, pojemnością oraz ciągłością działania
  • zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • budżetowania i rozliczania kosztów IT
  • zarządzania konfiguracją i zmianą
  • zarządzania relacjami z klientami i dostawcami

Normy te składają się zarówno z wymagań stawianych osobom zarządzającym IT, jak i „dobrych praktyk”, w których przedstawiane są wytyczne dla audytorów i dostawców usług.

W jaki sposób przyznawany jest firmie ten certyfikat?

Najważniejszym krokiem na drodze do przyznania certyfikacji jest przeprowadzenie wnikliwych audytów w firmie. Pierwszy, wewnętrzny, określa, na ile wytyczne ISO zgodne są z podejmowanymi przez firmę działaniami i które z elementów powinny zostać ulepszone. Kolejny, zewnętrzny audyt certyfikujący,  przeprowadzają niezależne jednostki. Niespełnienie któregokolwiek ze stawianych przez normę wymagań może skutkować nieotrzymaniem przez firmę certyfikacji.

Czy certyfikat ten ważny jest na czas nieokreślony?

Nie, założeniem ISO 20000 jest ciągłe doskonalenie się firmy oraz utrzymywanie najwyższych standardów pracy. Dlatego też audyty te mają miejsce rokrocznie, a firmy są stale monitorowane.

Jakie są korzyści płynące z otrzymania tej certyfikacji?

Oprócz względów prestiżowych i polepszenia wizerunku firmy istotna jest też poprawa wydajności oraz niezawodności świadczonych przez nią usług. Wśród innych korzyści wymienić warto efektywniejsze zarządzanie zarówno usługami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, a także znaczącą redukcję kosztów (np. ilości audytów). Przede wszystkim jednak certyfikat ISO 20000 jest dla klienta gwarantem wysokiej jakości usług.

Podpisanie umowy o świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami

f Katarzyna Wienconek c .

Informujemy, że dnia 13 września 2018 roku Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu podpisało umowę o świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm Waldemar Paszek „TAXI OSOBOWE” i Firma Transportowo-Handlowa Sebastian Paszek. Wykonawca będzie odpowiadał za dowóz dzieci w ramach zadania nr 7, czyli do placówek szkolnych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenia „Ostoja” przy ul. Górnickiego 37a.

W związku z tym rodzice dzieci, które korzystają z transportu zorganizowanego do powyższych placówek, mogą spodziewać się telefonu od przedstawiciela Wykonawcy w celu uzgodnienia harmonogramu przewozu. Dzieci będą włączane do transportu zorganizowanego na bieżąco.

 

Rozwiązanie umowy w przewozach dzieci

f Katarzyna Wienconek c .

Informujemy, że w związku z nienależytą realizacją umowy przez przewoźnika w ramach świadczenia usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Wrocław, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu dnia 5 września 2018 roku wypowiedziało umowę jednemu z Wykonawców - firma GAMA Marek Samborski.

Wszystkich zainteresowanych rodziców indywidualnie informujemy o dalszym przebiegu przewozów dzieci do szkół.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość i współpracę.

Aplikacja Rejestry RODO dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

f Katarzyna Wienconek c .

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na zlecenie Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji  stworzyło dla Urzędu Miejskiego Wrocławia autorską i autonomiczną aplikację wspierającą wypełnienie nowych obowiązków administratorów danych wynikających z wprowadzenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach.

W ramach przygotowań do wprowadzenia RODO Urząd Miejski Wrocławia już w 2017 roku zaplanował szereg działań przygotowawczych, w tym wdrożenie aplikacji wspierającej dostosowanie do wymogów RODO. Dokładna analiza zrealizowana przez CUI wykazała, że na rynku nie ma gotowej aplikacji potrzebnej do sprawnego wdrożenia i monitorowania stosowania RODO. W związku z tym Centrum Usług Informatycznych opracowało w ścisłej współpracy z Biurem ds. Bezpieczeństwa Informacji własną, autorską aplikację, która została zaprojektowana w taki sposób, że może być używana przez dowolną jednostkę miasta. W standardzie projektowania i tworzenia aplikacji przez CUI jest tzw. wielojednostkowość, którą można skrótowo opisać jako 'jedna aplikacja - wiele podmiotów - oddzielenie danych poszczególnych podmiotów od siebie - jedna płaszczyzna techniczna'.

Obecnie aplikacja jest wykorzystywana przez: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, a zainteresowanie jej stosowaniem zgłosił Zarząd Zasobu Komunalnego. 

Wdrożenie aplikacji pozwoliło wypełnić obowiązek ustawowy w zakresie zarządzania zasobami i procesami, które dotyczą danych osobowych. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestrów elektronicznych zasobów i czynności, usprawnia sprawowanie kontroli nad danymi i ich weryfikację, zwiększa szybkość reakcji w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji, podnosi szczelność i bezpieczeństwo danych osobowych poszczególnych administratorów danych osobowych, którzy wykorzystują aplikację.

RODO

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858