Dział Administracji Systemami Informatycznymi

f CUI c .

  • Zespół ds. Utrzymania Systemów Dziedzinowych
  • Zespół ds. Wsparcia Systemów Edukacyjnych
  • Zespół ds. Utrzymania Rozwiązań WWW oraz Poczty Elektronicznej
  • Zespół ds. Testowania Oprogramowania
  • Samodzielne Stanowisko ds. Licencji