Dział Personalny i Organizacyjny

f CUI c .

  • Zespół Obsługi i Administracji
  • Zespół ds. kadrowych
  • Zespół ds. przewozu dzieci z niepełnosprawnościami
  • Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ
  • Samodzielne stanowisko ds. komunikacji