usługi utrzymaniowe

f CUI c .

  • zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej,
  • zapewnienie obsługi informatycznej i pomocy dla pracowników Urzędu Miasta Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w przypadku wystąpienia problemów w działaniu systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej,
  • administrowanie systemami informatycznymi i infrastrukturą informatyczną przekazaną do Centrum,
  • zlecenia naprawy i konserwacji systemów informatycznymi i infrastruktury informatycznej,
  • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej.