usługi pomocy prawnej

f Paweł c .

W ramach świadczenia usług pomocy prawnej dla wrocławskich placówek oświatowych Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu:
 
  • rozstrzyga bieżące problemy prawne, w szczególności z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego; 
  • przygotowuje opinie, analizy i ekspertyzy prawne, w kwestiach związanych z realizacją zadań przez jednostki oświatowe;
  • przygotowuje opinie i interpretacje dotyczące aktów prawnych oraz zmian legislacyjnych, w tym wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością jednostek oświatowych;
  • opracowuje i współpracuje przy opracowywaniu oraz interpretacji i opiniowaniu projektów umów, porozumień, wzorów dokumentów;
  • opracowuje, opiniuje i weryfikuje wewnętrzne regulacje i akty prawne;
  • reprezentuje jednostki oświatowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz  przed innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania;
  • reprezentuje jednostki oświatowe w postępowaniach egzekucyjnych.