usługi rozwojowe

f CUI c .

  • budowa i utrzymanie centralnych systemów gromadzenia, wymiany i raportowania danych,
  • budowa i utrzymanie centralnych systemów dziedzinowych oraz podsystemów dziedzinowych specyficznych dla danego obszaru działania uwzględniających wymagania Urzędu Miasta Wrocławia lub jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław,
  • budowa i utrzymanie odpowiednich standardów transmisji danych w ramach eksploatowanych i nowych systemów informatycznych,
  • budowa i utrzymanie bezpiecznego dostępu do Internetu,
  • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji polityki Gminy Wrocław w obszarze teleinformatyki.