usługi operatora

c .

  • świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej,
  • świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia,
  • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
  • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz spółek miejskich,
  • świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz innych jednostek miejskich, podmiotów publicznych wskazanych w przepisach prawa  oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.